CD44 rs13347 C>T polymorphism predicts breast cancer risk and prognosis in Chinese populations

Lan Jiang, Jieqiong Deng, Xun Zhu, Jian Zheng, Yonghe You, Na Li, Hongchun Wu, Jiachun Lu, Yifeng Zhou
  • Breast Cancer Research, January 2012, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/bcr3225
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou