Characterization of x-type high-molecular-weight glutenin promoters (x-HGP) from different genomes in Triticeae

  • Qian-Tao Jiang, Quan-Zhi Zhao, Xiu-Ying Wang, Chang-Shui Wang, Shan Zhao, Xue Cao, Xiu-Jin Lan, Zhen-Xiang Lu, You-Liang Zheng, Yu-Ming Wei
  • SpringerPlus, January 2013, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/2193-1801-2-152

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1186/2193-1801-2-152