Genetic analysis of chikungunya viruses imported to mainland China in 2008

  • Kui Zheng, Jiandong Li, Quanfu Zhang, Mifang Liang, Chuan Li, Miao Lin, Jicheng Huang, Hua Li, Dapeng Xiang, Ninlan Wang, Ye Hong, Li Huang, Xiaobo Li, Deguan Pan, Wei Song, Jun Dai, Boxuan Guo, Dexin Li
  • Virology Journal, January 2010, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/1743-422x-7-8

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1186/1743-422x-7-8