Highly enhanced gas sensing in single-walled carbon nanotube-based thin-film transistor sensors by ultraviolet light irradiation

Tingting Chen, Liangming Wei, Zhihua Zhou, Diwen Shi, Jian Wang, Jiang Zhao, Yuan Yu, Ying Wang, Yafei Zhang
  • Nanoscale Research Letters, January 2012, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/1556-276x-7-644
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1186/1556-276x-7-644

The following have contributed to this page: Zhihua Zhou