Functionalized self-assembled monolayers on mesoporous silica nanoparticles with high surface coverage

Liangming Wei, Diwen Shi, Zhihua Zhou, Peiyi Ye, Jian Wang, Jiang Zhao, Liyue Liu, Changxin Chen, Yafei Zhang
  • Nanoscale Research Letters, January 2012, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/1556-276x-7-334
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1186/1556-276x-7-334

The following have contributed to this page: Zhihua Zhou