Clinical application of hydrogen sulfide (H2S) as a marker of asthma management

Yasuhito Suzuki, Junpei Saito, Manubu Uematsu, Atsuro Fukuhara, Suguru Sato, Ryuichi Togawa, Yuki Sato, Kenichi Misa, Takefumi Nikaido, Naoko Fukuhara, Xintao Wang, Yoshinori Tanino, Mitsuru Munakata
  • European Respiratory Journal, September 2016, European Respiratory Society (ERS)
  • DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.pa3379

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1183/13993003.congress-2016.pa3379

In partnership with: