Cooperative solving method of chute postures in the bending section of a scraper conveyor

Jia-cheng Xie, Zhao-jian Yang, Xue-wen Wang, Shu-ping Wang, Qing Zhang
  • Advances in Mechanical Engineering, March 2018, SAGE Publishing
  • DOI: 10.1177/1687814018767684
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: