Noise reduction in feature level and its application in rolling element bearing fault diagnosis

Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Gongbo Zhou, Shixiong Xia
  • Advances in Mechanical Engineering, March 2018, SAGE Publishing
  • DOI: 10.1177/1687814018764820
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: