Reverse deduction of vehicle group situation based on dynamic Bayesian network

Xiaoyuan Wang, Jianqiang Wang, Yaqi Liu, Zhenxue Liu, Jingheng Wang
  • Advances in Mechanical Engineering, March 2018, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1687814017747708

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1687814017747708

In partnership with: