Numerical characterization and simulation of the three-dimensional tubular woven fabric

  • Wei Wang, Jianhua Zhu, Ruiyun Zhang, Yuling Li, Feng Ji, Jianyong Yu
  • Journal of Industrial Textiles, July 2017, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1528083717720206

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1528083717720206