Protein structural development of threadfin bream (Nemipterus spp.) surimi gels induced by glucose oxidase

Lei Wang, Daming Fan, Lulu Fu, Xidong Jiao, Jianlian Huang, Jianxin Zhao, Bowen Yan, Wenguo Zhou, Wenhai Zhang, Weijian Ye, Hao Zhang
  • Food Science and Technology International, June 2018, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1082013218779239

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1082013218779239

In partnership with: