Evaluation of polypropylene mesh coated with biological hydrogels for temporary closure of open abdomen

Youming Deng, Jianan Ren, Guopu Chen, Guanwei Li, Kun Guo, Qiongyuan Hu, Xiuwen Wu, Gefei Wang, Guosheng Gu, Jieshou Li
  • Journal of Biomaterials Applications, July 2016, SAGE Publishing
  • DOI: 10.1177/0885328216645950
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Evaluation of polypropylene mesh coated with biological hydrogels for temporary closure of open abdomen Youming Deng and Evaluation of polypropylene mesh coated with biological hydrogels for temporary closure of open abdomen Youming Deng