Encephaloduroarteriosynangiosis for Pediatric Moyamoya Disease: A Single-Center Experience With 67 Cases in China

  • Chengjun Wang, Meng Zhao, Jia Wang, Shuo Wang, Dong Zhang, Kai Wang, Jizong Zhao
  • Journal of Child Neurology, September 2018, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/0883073818798515

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/0883073818798515