What is it about?

In dit artikel staat de productie van religieuze boeken in of nabij Zwolle, Overijssel, in de late middeleeuwen centraal. Met twee oude handschriften uit de omgeving van de Moderne Devotie blijkt iets bijzonders aan de hand te zijn: ze zijn namelijk deels vervaardigd door dezelfde kopiistes. Vermoedelijk waren dit zusters in een van de vele modern devote gemeenschappen die Oost-Nederland rond het jaar 1500 rijk was, mogelijk in de stad Zwolle. Daarmee bieden deze handschriften zowel een uniek inkijkje in de manier van werken van middeleeuwse kopiistes als meer inzicht in het aandeel van vrouwen in de laatmiddeleeuwse boekproductie. De handschriften in kwestie zijn momenteel in bewaring bij het Historisch Centrum Overijssel, Collectie Emmanuelshuizen en bij de Staatsbibliotheek te Berlijn. Het gaat om een verzameling Middelnederlandse liederen (Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz mgo 185) en om een zogenoemd rapiarium of persoonlijk notitieboekje waarin diverse vrome teksten bijeen zijn gebracht (Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, Collectie Emmanuelshuizen 13). Hoewel onderzoekers er al vaker op hebben gewezen dat liedverzamelingen en rapiaria mogelijk op vergelijkbare wijze werden samengesteld en geproduceerd, zijn dergelijke veronderstellingen nooit onderzocht. Een grondige vergelijking tussen deze twee handschriften wijst nu uit dat beide soorten manuscripten minder op elkaar lijken dan in eerste instantie werd gedacht.

Featured Image

Why is it important?

Deze handschriften bieden een uniek inkijkje in de manier van werken van middeleeuwse kopiistes en meer inzicht in het aandeel van vrouwen in de laatmiddeleeuwse boekproductie, met name in de oostelijke Nederlanden en in de invloedssfeer van de moderne devotie.

Read the Original

This page is a summary of: Scribal Collaboration and Gender in a Middle Dutch Song Manuscript and a Rapiarium of the Devotio Moderna, Church History and Religious Culture, December 2022, Brill, DOI: 10.1163/18712428-bja10043.
You can read the full text:

Read

Resources

Contributors

The following have contributed to this page