Pre-Treatment with Melatonin Enhances Therapeutic Efficacy of Cardiac Progenitor Cells for Myocardial Infarction

Wenya Ma, Fang He, Fengzhi Ding, Lai Zhang, Qi Huang, Chongwei Bi, Xiuxiu Wang, Bingjie Hua, Fan Yang, Ye Yuan, Zhenbo Han, Mengyu Jin, Tianyi Liu, Ying Yu, Benzhi Cai, Yanjie Lu, Zhimin Du
  • Cellular Physiology and Biochemistry, January 2018, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000490224

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000490224

In partnership with: