RA190, a Proteasome Subunit ADRM1 Inhibitor, Suppresses Intrahepatic Cholangiocarcinoma by Inducing NF-KB-Mediated Cell Apoptosis

Guang-Yang Yu, Xuan Wang, Su-Su Zheng, Xiao-Mei Gao, Qing-An Jia, Wen-Wei Zhu, Lu Lu, Hu-Liang Jia, Jin-Hong Chen, Qiong-Zhu Dong, Ming Lu, Lun-Xiu Qin
  • Cellular Physiology and Biochemistry, January 2018, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000490210

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000490210

In partnership with: