Tolvaptan for Primary Aldosteronism and Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: A Case Report

Kyohei Kunizawa, Junichi Hoshino, Hiroki Mizuno, Tatsuya Suwabe, Keiichi Sumida, Masahiro Kawada, Masayuki Yamanouchi, Akinari Sekine, Noriko Hayami, Rikako Hiramatsu, Eiko Hasegawa, Naoki Sawa, Kenmei Takaichi, Shigeru Shibata, Yoshifumi Ubara
  • Case Reports in Nephrology and Dialysis, March 2018, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000487921
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000487921

In partnership with: