Kaempferol Alleviates Angiotensin II-Induced Cardiac Dysfunction and Interstitial Fibrosis in Mice

  • Yuan Liu, Lu Gao, Sen Guo, Yuzhou Liu, Xiaoyan Zhao, Ran Li, Xiaofei Yan, Yunpeng Li, Shuai Wang, Xiaoyu Niu, Liantao Yao, Yanzhou Zhang, Ling Li, Haibo Yang
  • Cellular Physiology and Biochemistry, January 2017, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000484304

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000484304

In partnership with:

Link to Karger Publishers showcase