Regulatory Role of miRNA-375 in Expression of BMP15/GDF9 Receptors and its Effect on Proliferation and Apoptosis of Bovine Cumulus Cells

  • Hongyan Chen, Chang Liu, Hao Jiang, Yan Gao, Mingqiang Xu, Jiawei Wang, Siyuan Liu, Yao Fu, Xulei Sun, Jiajun Xu, Jiabao Zhang, Lisheng Dai
  • Cellular Physiology and Biochemistry, January 2017, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000456597

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000456597

In partnership with: