Synergistic Effects of Leflunomide and Benazepril in Streptozotocin-Induced Diabetic Nephropathy

  • Hua Jin, Shang Guo Piao, Ji Zhe Jin, Ying Shun Jin, Zhen Hua Cui, Hai Feng Jin, Hai Lan Zheng, Jin Ji Li, Yu Ji Jiang, Chul Woo Yang, Can Li
  • Nephron Experimental Nephrology, May 2014, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000362556

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000362556

In partnership with:

Link to Karger Publishers showcase