Abstract LB-370: Fine mapping of 32 breast cancer risk loci in women of East Asian ancestry

  • Chenjie Zeng, Qiuyin Cai, Jirong Long, Ying Zheng, Yong-Bing Xiang, Jiajun Shi, Xiao-Ou Shu, Wei Zheng
  • Cancer Research, July 2016, American Association for Cancer Research (AACR)
  • DOI: 10.1158/1538-7445.am2016-lb-370

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2016-lb-370