Facile Electrochemical Synthesis of ZnO/ZnS Heterostructure Nanorod Arrays

Zhaoqing Liu, Xihong Lu, Shilei Xie, Jianhua Zhang, Zili Liu, Yexiang Tong
  • Journal of The Electrochemical Society, January 2011, The Electrochemical Society
  • DOI: 10.1149/1.3597611
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Xihong Lu and Associate Prof. Zhao-Qing Liu