Global Monsoon Dynamics and Climate Change

An Zhisheng, Wu Guoxiong, Li Jianping, Sun Youbin, Liu Yimin, Zhou Weijian, Cai Yanjun, Duan Anmin, Li Li, Mao Jiangyu, Cheng Hai, Shi Zhengguo, Tan Liangcheng, Yan Hong, Ao Hong, Chang Hong, Feng Juan
  • Annual Review of Earth and Planetary Sciences, May 2015, Annual Reviews
  • DOI: 10.1146/annurev-earth-060313-054623
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Chang Hong Chang, Professor Hong Yan, Dr Hong Ao, Professor Yimin Liu, Dr Liangcheng Tan, Professor Weijian Zhou, and Jiangyu Mao