DOP–PCR based painting of rye chromosomes in a wheat background

  • Chuanliang Deng, Lili Bai, Shufen Li, Yingxin Zhang, Xiang Li, Yuhong Chen, Richard R.-C. Wang, Fangpu Han, Zanmin Hu, M. Puertas
  • Genome, September 2014, Canadian Science Publishing
  • DOI: 10.1139/gen-2014-0110

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1139/gen-2014-0110