Characterisation of liver pathogenesis, human immune responses and drug testing in a humanised mouse model of HCV infection

Choong Tat Keng, Ching Wooen Sze, Dahai Zheng, Zhiqiang Zheng, Kylie Su Mei Yong, Shu Qi Tan, Jessica Jie Ying Ong, Sue Yee Tan, Eva Loh, Megha Haridas Upadya, Chik Hong Kuick, Hak Hotta, Seng Gee Lim, Thiam Chye Tan, Kenneth T E Chang, Wanjin Hong, Jianzhu Chen, Yee-Joo Tan, Qingfeng Chen
  • Gut, July 2015, BMJ
  • DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307856

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2014-307856