Stochastic Assembly Leads to Alternative Communities with Distinct Functions in a Bioreactor Microbial Community

  • Jizhong Zhou, Wenzong Liu, Ye Deng, Yi-Huei Jiang, Kai Xue, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Liyou Wu, Yunfeng Yang, Aijie Wang
  • mBio, March 2013, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/mbio.00584-12

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/mbio.00584-12