Prolonged Evolution of Virus-Specific Memory T Cell Immunity after Severe Avian Influenza A (H7N9) Virus Infection

Min Zhao, Junbo Chen, Shuguang Tan, Tao Dong, Hui Jiang, Jiandong Zheng, Chuansong Quan, Qiaohong Liao, Hangjie Zhang, Xiling Wang, Qianli Wang, Yuhai Bi, Fengfeng Liu, Luzhao Feng, Peter W. Horby, Paul Klenerman, George F. Gao, William J. Liu, Hongjie Yu
  • Journal of Virology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.01024-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01024-18

In partnership with: