Prolonged evolution of virus-specific memory T cell immunity post severe avian influenza A (H7N9) virus infection

Min Zhao, Junbo Chen, Shuguang Tan, Tao Dong, Hui Jiang, Jiandong Zheng, Chuansong Quan, Qiaohong Liao, Hangjie Zhang, Xiling Wang, Qianli Wang, Yuhai Bi, Fengfeng Liu, Luzhao Feng, Peter W. Horby, Paul Klenerman, George F. Gao, William J. Liu, Hongjie Yu
  • Journal of Virology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.01024-18
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: