Zika Virus Attenuation by Codon Pair Deoptimization Induces Sterilizing Immunity in Mouse Models

Penghui Li, Xianliang Ke, Ting Wang, Zhongyuan Tan, Dan Luo, Yuanjiu Miao, Jianhong Sun, Yuan Zhang, Yan Liu, Qinxue Hu, Fuqiang Xu, Hanzhong Wang, Zhenhua Zheng
  • Journal of Virology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00701-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00701-18

In partnership with: