Dimerization of Coronavirus nsp9 with Diverse Modes Enhances Its Nucleic Acid Binding Affinity

Zhe Zeng, Feng Deng, Ke Shi, Gang Ye, Gang Wang, Liurong Fang, Shaobo Xiao, Zhenfang Fu, Guiqing Peng
  • Journal of Virology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00692-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00692-18

In partnership with: