Cytotoxic T Lymphocytes Established by Seasonal Human Influenza Cross-React against 2009 Pandemic H1N1 Influenza Virus

Wenwei Tu, Huawei Mao, Jian Zheng, Yinping Liu, Susan S. Chiu, Gang Qin, Ping-Lung Chan, Kwok-Tai Lam, Jing Guan, Lijuan Zhang, Yi Guan, Kwok-Yung Yuen, J. S. Malik Peiris, Yu-Lung Lau
  • Journal of Virology, April 2010, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00519-10

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00519-10

In partnership with: