Human Group C Rotavirus VP8*s Recognize Type A Histo-Blood Group Antigens as Ligands

Xiaoman Sun, Lihong Wang, Jianxun Qi, Dandi Li, Mengxuan Wang, Xin Cong, Ruchao Peng, Wengang Chai, Qing Zhang, Hong Wang, Hongling Wen, George F. Gao, Ming Tan, Zhaojun Duan
  • Journal of Virology, March 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00442-18
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00442-18

In partnership with: