Caspase-Dependent Apoptosis Induction via Viral Protein ORF4 of Porcine Circovirus 2 Binding to Mitochondrial Adenine Nucleotide Translocase 3

Cui Lin, Jinyan Gu, Huijuan Wang, Jianwei Zhou, Jiarong Li, Shengnan Wang, Yulan Jin, Changming Liu, Jue Liu, Hanchun Yang, Ping Jiang, Jiyong Zhou
  • Journal of Virology, February 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00238-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00238-18

In partnership with: