Structural Basis for the Recognition of Blood Group Trisaccharides by Norovirus

Sheng Cao, Zhiyong Lou, Ming Tan, Yutao Chen, Yijin Liu, Zhushan Zhang, Xuejun C. Zhang, Xi Jiang, Xuemei Li, Zihe Rao
  • Journal of Virology, March 2007, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00219-07

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00219-07

In partnership with: