Escherichia coli H-Genotyping PCR: a Complete and Practical Platform for Molecular H Typing

Masaya Banjo, Atsushi Iguchi, Kazuko Seto, Taisei Kikuchi, Tetsuya Harada, Flemming Scheutz, Sunao Iyoda, Masakado Matsumoto, Yuri Unno, Hiroshi Nakajima, Hideaki Kariya, Nodoka Hozumi, Yoshihiko Kameyama, Makiko Noda, Yukiko Kadokura, Atsumi Obara, Seiya Harada, Natsuki Hama, Ryohei Nomoto, Takayuki Kurazono, Yoshie Tsunomori, Toshinobu Hoshi, Tomoko Kitahashi, Keiko Kimata, Junko Junko Isobe, Hiroko Ojima, Yumika Takaki, Junko Aoki, Kazunari Yamamoto, Yukihiro Taoka, Akihiro Nagata, Satomi Iwasaki, Nami Tsuru, Shuji Yoshino, Hitoshi Ohtsuka, Mitsuhiro Kameyama, Noriko Obane, Atsuko Ogawa, Yuko Matsumoto
  • Journal of Clinical Microbiology, March 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jcm.00190-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jcm.00190-18

In partnership with: