Droplet Digital PCR detection of Helicobacter pylori clarithromycin resistance reveals frequent heteroresistance

Lu Sun, Sarah Talarico, Lena Yao, Lihua He, Steve Self, Yuanhai You, Huifang Zhang, Yiyao Zhang, Yongjun Guo, Guodong Liu, Nina R. Salama, Jianzhong Zhang
  • Journal of Clinical Microbiology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jcm.00019-18
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: