Genome Sequences of the Novel Porcine Parvovirus 3, Identified in Guangxi Province, China

  • Hui Zhong, Xiangmin Li, Zekai Zhao, Chunjing An, Peng Wan, Mengge Wu, Huanchun Chen, Ping Qian
  • Genome Announcements, March 2016, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/genomea.00036-16

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/genomea.00036-16