Reply to ‘Apropos “Seroprevalence of Antipolio Antibodies among Children <15 Years of Age in Border Provinces in China”'

  • HaiBo Wang, Hui Cui, ZhengRong Ding, Pian Ba, ShuangLi Zhu, Ning Wen, LiXin Hao, Jing Ning, Jie Zhang, De Yang, WenBo Xu, Yong Zhang, ChunXiang Fan, WenZhou Yu, Xiaofeng Liang, Huiming Luo
  • Clinical and Vaccine Immunology, September 2013, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/cvi.00432-13

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/cvi.00432-13