A Suppressor of Cytokine Signaling 1 Antagonist Enhances Antigen-Presenting Capacity and Tumor Cell Antigen-Specific Cytotoxic T Lymphocyte Responses by Human Monocyte-Derived Dendritic Cells

Yongjun Wang, Shengyu Wang, Yuan Ding, Yanhua Ye, Yingyi Xu, Huixiang He, Qiaozhen Li, Yanjun Mi, Chunhua Guo, Zhicai Lin, Tao Liu, Yaya Zhang, Yuqiang Chen, Jianghua Yan
  • Clinical and Vaccine Immunology, July 2013, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/cvi.00130-13

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/cvi.00130-13

In partnership with: