NrdH Redoxin Enhances Resistance to Multiple Oxidative Stresses by Acting as a Peroxidase Cofactor in Corynebacterium glutamicum

Mei-Ru Si, Lei Zhang, Zhi-Fang Yang, Yi-Xiang Xu, Ying-Bao Liu, Cheng-Ying Jiang, Yao Wang, Xi-Hui Shen, Shuang-Jiang Liu
  • Applied and Environmental Microbiology, December 2013, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aem.03654-13

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aem.03654-13

In partnership with: