Genome rearrangement shapes Prochlorococcus ecological adaptation

Wei Yan, Shuzhen Wei, Qiong Wang, Xilin Xiao, Qinglu Zeng, Nianzhi Jiao, Rui Zhang
  • Applied and Environmental Microbiology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aem.01178-18
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: