Genome Rearrangement Shapes Prochlorococcus Ecological Adaptation

Wei Yan, Shuzhen Wei, Qiong Wang, Xilin Xiao, Qinglu Zeng, Nianzhi Jiao, Rui Zhang
  • Applied and Environmental Microbiology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aem.01178-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aem.01178-18

In partnership with: