Altered Fecal Microbiota Composition Associated with Food Allergy in Infants

  • Zongxin Ling, Zailing Li, Xia Liu, Yiwen Cheng, Yueqiu Luo, Xiaojuan Tong, Li Yuan, Yuezhu Wang, Jinbo Sun, Lanjuan Li, Charlie Xiang
  • Applied and Environmental Microbiology, February 2014, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aem.00003-14

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aem.00003-14