The Bifunctional Enzyme SpoT Is Involved in the Clarithromycin Tolerance of Helicobacter pylori by Upregulating the Transporters HP0939, HP1017, HP0497, and HP0471

  • Xiwen Geng, Wen Li, Zhenghong Chen, Sizhe Gao, Wei Hong, Xiaoran Ge, Guihua Hou, Zhekai Hu, Yabin Zhou, Beini Zeng, Wenjuan Li, Jihui Jia, Yundong Sun
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, February 2017, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.02011-16

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.02011-16