In VivoAntibacterial Activity of MRX-I, a New Oxazolidinone

Cong-Ran Li, Qian-Qian Zhai, Xiu-Kun Wang, Xin-Xin Hu, Guo-Qing Li, Wei-Xin Zhang, Jing Pang, Xi Lu, Hong Yuan, Mikhail Fedorovich Gordeev, Le-Tian Chen, Xin-Yi Yang, Xue-Fu You
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, January 2014, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.01526-13

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.01526-13

In partnership with: