In Vitro Antibacterial Activity of Vertilmicin and Its Susceptibility to Modifications by the Recombinant AAC(6′)-APH(2″) Enzyme

  • Cong-Ran Li, Xin-Yi Yang, Ren-Hui Lou, Wei-Xin Zhang, Yue-Ming Wang, Min Yuan, Yi Li, Hui-Zhen Chen, Bin Hong, Cheng-Hang Sun, Li-Xun Zhao, Zhuo-Rong Li, Jian-Dong Jiang, Xue-Fu You
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, August 2008, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.01400-07

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.01400-07