Colistin Methanesulfonate and Colistin Pharmacokinetics in Critically Ill Patients Receiving Continuous Venovenous Hemodiafiltration

  • Matti Karvanen, Diamantis Plachouras, Lena E. Friberg, Elisabeth Paramythiotou, Evangelos Papadomichelakis, Ilias Karaiskos, Iraklis Tsangaris, Apostolos Armaganidis, Otto Cars, Helen Giamarellou
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, November 2012, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.00985-12

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.00985-12