Emergence of Extensively Drug-Resistant Proteus mirabilis Harboring a Conjugative NDM-1 Plasmid and a Novel Salmonella Genomic Island 1 Variant, SGI1-Z

  • Shangshang Qin, Hui Qi, Qijing Zhang, Di Zhao, Zhen-Zhen Liu, Hao Tian, Lijuan Xu, Hui Xu, Mengmeng Zhou, Xianju Feng, Hong-Min Liu
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, July 2015, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.00292-15

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.00292-15

In partnership with: