The Study Of Optometry Apparatus Of Laser Speckles

Wang Bao-cheng, Yao Kun, Wu Xiu-qing, Long Chang-ying, Shi Jia-qi, Shi Shi-zhong
  • January 1988, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.939085

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.939085