Raman spectra and discrimination of NPC cell line CNE1 and normal nasopharyngeal cell line NP69

Yang Chen, Yong-zeng Li, Ying Su, Ju-qiang Lin, Jian-ji Pan, Rong Chen, Chang-yan Zou, Shaojun Lin, Chao Li
  • August 2009, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.843936
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Yang Chen