New type of fiber mode stripper with quartz tubes

  • Yongqian Chen, Yuli Qiu, Xiao Zhu, Hailin Wang, Guangzhi Zhu, Changhong Zhu, Lijun Qi
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2255059

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2255059