Meteorological optical range predictability with the use of high resolution mesoscale models

  • Alexander V. Starchenko, Nadegda K. Barashkova, Lubov I. Kizhner, Мarine A. Volkova, Irina V. Kuzhevskaya, Andrey A. Bart
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2249267

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2249267